Kamuda tasarruf ve verimlilik dönemi 25 adımla başlıyor

Ferit PARLAK- ANKARA

Verimsizlik ve israf boyutuyla genel bütçeyi olumsuz etkileyen kamu harcamalarına çeki düzen verecek önlemlerin birinci bölümü bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanacak.

Ekonomi bürokrasisinden edindiğimiz bilgilere göre, kamuda tasarruf programı, 250’nin üzerinde alt başlıktan oluşuyor ve ilk aşamada 25 başlığın açıklanması planlanıyor. Tasarruf tedbirleri madde madde açıklanmakla kalmayacak; “yapısal reformlar” ve “yaptırım getirecek/artıracak yasal düzenlemeler” ile kamuda tasarrufun izlenebilirliği, denetlenebilirliği, güvenilirliği, öngörülebilirliği, sürdürülebilirliği, hesaplanabilirliği ve şeffaflığı sağlanacak…

Bütçe açığında hedef yüzde 3’ün altına düşmek

Geçtiğimiz yıl yüzde 10’lu seviyelere çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, bu yıl yüzde 6.5 olacağı tahmin edilen bütçe açığını, yeniden yüzde 3’ün altına düşürmeyi hedefleyen ekonomi yönetimi; kamuda tasarruf programı ile “doğrudan vergilerin payını yükseltecek” vergi reformu ve yatırım ortamını iyileştirip, dışa bağımlılığı azaltacak yapısal reform çalışmalarını eş zamanlı yürütecek.

Verimliliği artırmayı ve israfı önleyip, tasarruf sağlamayı ilgilendiren yasal düzenlemelerin büyük bölümünün Temmuz ayına kadar, TBMM tatile girmeden, Genel Kurul’da görüşülüp, yasalaşması için de çaba harcanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından denetlenecek

5 yıldızlı otellerde düzenlenen toplantılardan, bin lirayı aşmayan lojman kirasına; lojman bakımının kullanıcılar tarafından yapılmasından, kamu taşıtlarında “Resmi Hizmete Mahsustur” ibaresinin zorunlu olarak kullanılmasına; maaş artışlarının performansa göre yapılacak olmasından, büro malzemelerinin ortak kullanılmasına kadar 250’nin üzerinde alt başlıkla, kamuda verimlilik artacak, tasarruf sağlanacak.

Maliyetleri düşürmek için ortak alımlar, ortak taşımacılık, araç ve gereçlerin ortak kullanımı zorunlu kılınırken; yeni alımların yapılması zorlaştırılacak, bazı alımlar/ seyahatler için bakan onayı zorunlu kılınacak; verilen onayların sonuçları da Cumhurbaşkanlığı tarafından izlenecek/denetlenecek.

Tasarruf için planlanan 250 başlıktan bazıları şu şekilde gerçekleştirilecek

İhtiyaçlar ortak alım yoluyla karşılanacak; bu yolla maliyetler azaltılacak…

Kamu hizmetleri, bütçe sınırlar içinde kalınarak, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapmadan, azami verimlilik ve tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek. Yıl ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesi ve iş artışına gidilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlar kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak. Kamu kurum ve kuruluşları, ihtiyaçların daha düşük maliyetle karşılanması amacıyla ortak alım yoluyla tedarik yapacak.

Yurtiçi ve dışında yeni bina kiralama, satın alma yok…

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. (Deprem bölgesindeki zorunlu inşaatlar muaf tutulacak)

Verimlilik iş tanımları ve etki/tepki analizleri ile sağlanacak…

1 kişinin yapabileceği iş için 3-5 kişi istihdam edilmeyecek. Bunun için etki analizleri ile iş tanımları yapılacak. Personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecek. Maaş artışları performansa göre yapılacak; uygulama ve etkinliği için yasal düzenleme yapılacak. 2 ve üzeri kamu kurumundan maaş alanlar ve bir eve sahipken lojmanda oturanlar için de yasal düzenleme yapılacak. Kamu personeli fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek. Raporlu izinlere sınırlama getirilecek. Personeli olmayan birimlere şef, müdür ataması yapılmayacak.

Lojmanlara düzenleme…

Lojman aylıkları ve aidatları (ısınma, su…) artırılacak. Değerli lokasyonda veya geniş arsası bulunan lojmanlar veya arsaları satılacak. Kamu personeli tarafından kullanımı devam edecek lojmanların bakım ve onarım masrafları kullananlar tarafından karşılanacak.

Taşıt sayısı en az yüzde 30 azaltılacak…

Bütün kamu taşıtlarında “Resmi hizmete mahsustur” ibaresi yer alacak. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfive edilecek. Hizmet alımı suretiyle edinilen toplam taşıt sayısı, 2024 yılından başlamak üzere 2026 yıl sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 30 oranında azaltılacak.

Yabancı menşeili araç alınmayacak…

Özel sektör hibeleri dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt alınmayacak. Dış görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi hâlinde aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilemeyecek. Şoför ihtiyacı, taşıta ihtiyaç duyan kamu görevlilerinin görevlendirilmesi yöntemiyle çözülecek. Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz veya standart donanımlı, binek ve station wagon cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecek. Taşıtların masrafları, plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacak, harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi, güzergahı, ortalama yakıt tüketim değeri, bakım maliyetleri ve sürücü performansı düzenli olarak izlenecek.

Toplantılar otellerde değil, kurumlarda yapılacak…

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetler uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunluluk arz eden durumlarda, toplantı için oteller veya salonlar değil, kamu tesisleri kullanılacak. Zorunlu hâllerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler, görevin süresi ve görevli sayısı en az seviyede tutularak bakan onayı ile yapılacak. Söz konusu görevlendirme onayları ile görevlendirme sonucuna ilişkin raporlar, görevlendirmenin bitimi tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Büro malzemeleri ortak kullanılacak…

Rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. Demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek. Fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemeleri ortaklaşa kullanılacak.

Organizasyonlar yapılmayacak, hediye verilmeyecek…

Açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek. Yılbaşı ve bayram dönemlerinde kamu görevlileri tarafından gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta hizmetlerine ilişkin kağıt, basks, posta ve benzeri giderler hiçbir şekilde kurum ve dağıtımı türü işler yaptırılmayacak.

Yakın kamu kurumları personel servisi hizmetini birlikte ihale edecek…

Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü nakdî menfaatin (havayolu şirketlerince sağlanan uçuş milleri, maaş promosyonları vb.), şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılacak. Uluslararası kuruluşlara mevcut üyelikler gözden geçirilerek kurumların faaliyetlerine doğrudan katkı sağlamayan üyelikler sonlandırılacak. Danışmanlık hizmeti satın alınamayacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x